uTorrent zonder advertenties

In uTorrent of bittorrent klik achtereenvolgens op: Opties > Voorkeuren > Geavanceerd.

Stel nu de volgende vermeldingen op onwaar (false)

  • bt.enable_pulse
  • gui.show_notorrents_node
  • gui.show_plus_upsell
  • offers.content_offer_autoexec
  • offers.left_rail_offer_enabled/left_rail_offer
  • offers.sponsored_torrent_offer_enabled/sponsored_torrent_offer_enabled

Klik op OK